GIỚI THIỆU VỀ ORE INTERNATIONAL

I. LỊCH SỬ THÀNH LẬP

Công ty TNHH Quốc tế ORE(ORE Co.,Ltd) thành lập năm 2017 với sự cộng tác, giúp đỡ của các thành viên đã và đang công tác trong các công ty sản xuất, tập đoàn hàng đầu trong nước và thế giới.

Với đội ngũ nhân sự là nhiều anh chị nhân sự cấp cao tại các công ty đa quốc gia. Với kinh nghiệm và khả năng nhạy bén trong kinh doanh, sự hiểu biết sâu sắc về kỹ thuật và một tinh thần luôn luôn cầu tiến.

Cộng với đó là sự tin tưởng của các bạn hàng và nhà cung cấp dành cho ORE bởi chính sự tận tụy và tinh thần “Trao giá trị-Tạo niềm tin-Giữ khách hàng” của toàn đội ngũ nhân viên.

II. TẦM NHÌN

“Trở thành nơi hấp dẫn nhất và cùng nhau đạt mục tiêu”.

III. SỨ MỆNH

 “Tạo ra môi trường phù hợp nhất và cùng nhau đạt được mục tiêu của cá nhân và tổ chức đề ra mà không làm ảnh hưởng đến mục tiêu của người khác”./.

   Chính vì vậy tại ORE, chúng tôi không có khoảng cách. Chúng tôi đều tận tâm cống hiến nhằm đạt được sứ mệnh tuyệt vời đó cho chính bản thân, đồng nghiệp, nhà cung cấp và khách hàng.

IV. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Trao giá trị-Tạo niềm tin-Giữ khách hàng”

Trao giá trị:

Chúng tôi luôn sẵn sàng trao giá trị mình có cho đồng nghiệp, khách hàng của mình.

Bởi chúng tôi hiểu rằng: “Khi trao đi mình sẽ không gian nhận điều mới”.

Tạo niềm tin:

Với chúng tôi niềm tin là điều tuyệt vời nhất để chúng ta có thái độ sống và cách hành xử tích cực giúp mỗi chúng ta đều có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Giữ khách hàng:

Khách hàng của chúng tôi là người tạo ra giá trị cho chúng tôi và cùng nhau đạt mục tiêu. Đó là khách hàng của chúng tôi, là nhân viên chúng tôi, và là đối tác cùng ngành với chúng tôi,…

Và đó là tiền đề rất vững chắc để ORE có bước phát triển tốt như ngày hôm nay và trong tương lai.

 

V. CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ