GIỚI THIỆU VỀ ORE INTERNATIONAL

Công ty TNHH Quốc tế ORE(ORE Co.,Ltd) được thành lập năm 2017 với sự động viên, cộng tác, giúp đỡ của các thành viên trong các công ty sản xuất, tập đoàn hàng đầu trong nước và thế giới.

Với đội ngũ nhân sự là nhiều anh chị nhân sự cấp cao tại các công ty đa quốc gia. Với kinh nghiệm và khả năng nhạy bén trong kinh doanh, sự hiểu biết sâu săc về kỹ thuật và một tinh thần luôn luôn cầu tiến.

Cộng với đó là sự tin tưởng của các bạn hàng và nhà cung cấp dành cho ORE bởi chính sự tận tụy và tinh thần “TRAO ĐI HẠNH PHÚC” của đội ngũ nhân viên.Và sự thành công của khách hàng là sự thành công của ORE nói chung và của chính bản thân mối nhân viên ORE nói riêng.

Đó là tiền đề rất vững chắc để ORE có bước phát triển tốt như ngày hôm nay.

Với sứ mệnh:  “TRAO ĐI HẠNH PHÚC”

Chính vì vậy tại ORE chúng tôi không có khoảng cách. Mọi cá nhân đều tận tâm cống hiến nhằm đạt được sứ mệnh tuyệt vời đó cho chính bản thân, đồng nghiệp, nhà cung cấp và khách hàng.

 

DISTRIBUTORS CERTIFICATE