Cập Nhật Xu Hướng

Chuẩn bị cho doanh nghiệp của bạn ứng phó với mọi trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra như: thảm họa thiên nhiên, chiến tranh, biến động thị trường,…

YẾU TỐ TÁC ĐỘNG

Phòng Đuối Nước

Hướng dẫn sơ cấp cứu khi đuối nước

An Toàn Giao Thông

Hướng dẫn lái xe an toàn

Đối Phó Với Giông Bão

Biện pháp chuẩn bị trong mùa giông bão

Phòng Chống Cháy Nổ

Phòng ngừa và các thoát nạn khi có cháy nổ

An Toàn Khi Có Động Đất

Cách ứng phó khi có động đất xảy ra

An Toàn Trong Sản Xuất

Giải pháp phòng ngừa rủi ro mất an toàn lao động trong sản xuất

KHUYẾN CÁO

Danh sách sản phẩm cung cấp để ứng phó và phục tràn hóa chất

Danh sách nguồn cung cấp doanh nghiệp để ứng phó và phục hồi sau cơn bão

Nguồn cung cấp thiết yếu để ứng phó và phục hồi lốc xoáy

Cách cầm máu bằng cách tập luyện và trang bị phù hợp

Lập kế hoạch kinh doanh liên tục cho đại dịch

Hướng dẫn phục hồi sau đại dịch COVID-19

Cứu hộ thiết bị bị hư hỏng do nước

Tầm quan trọng của hệ thống thông báo khẩn cấp

Lời khuyên an toàn chuẩn bị cho cơn bão

5 cách để cân bằng việc quản lý hàng tồn kho MRO với việc chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp

Lập kế hoạch trước để phục hồi sau cơn bão

Danh sách kiểm tra dọn dẹp và phục hồi sau lũ lụt