Lưu Kho

Mở rộng kho. Đảm bảo chất lượng. Tiết kiệm thời gian. Quản lý được tồn kho.


Điều gì sẽ xảy ra nếu có một cách dễ dàng hơn để đảm bảo bạn có đúng phụ tùng, công cụ và vật tư ở đúng nơi khi bạn cần?

Nó gần giống như chúng tôi làm những công việc quản lý những mặt hàng tồn kho quan trọng của bạn — gần như là vậy.

Hãy xem các giải pháp của chúng tôi có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian, không gian và tiền bạc như thế nào.

Giải Pháp LƯU KHO từ ORE

Họp thống nhất danh mục tồn kho cần quản lý

Thỏa thuận hợp tác Lưu Kho

Khách Hàng cập nhật kế hoạch xuất hàng

ORE Lưu Kho tại kho ORE và giao hàng theo thỏa thuận

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ 090.464.1936 để được hỗ trợ.