Đầu siết ống RIDGID

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Tương thích với các dòng máy ép RIDGID
Kết cấu chắc chắn làm từ thép mềm
Dễ dàng tháo rời và thay thế
Danh mục:

Mô tả

Đầu siết ống RIDGID dành cho các dòng máy siết ống RP 115, RP 350, RP 351, RP 342-XL, RP 240, RP 241 là chi tiết tháo rời của các dòng máy siết ống cao cấp số 1 thế giới.

Sản phẩm đang được đánh giá số 1 thế giới về giải pháp thi công ống cho nhà hàng, khách sạn, resort, căn hộ, bếp ăn, công ty,…

Tại Việt Nam các sản phẩm RIDGID được phân phối trực tiếp bởi Công ty TNHH Quốc tế ORE.

CATALOG NUMBER DESCRIPTION WEIGHT
LB. KG
72568 3/4″ Mini Jaw for PureFlow 2 1.00
72578 1/2″ Mini Jaw for ProPress 2 1.00
72583 3/4″ Mini Jaw for ProPress 2 1.00
75343 1/2″ Mini Jaw for PureFlow 2 1.00
CATALOG NUMBER DESCRIPTION WEIGHT
LB. KG
76652 1/2″ Standard Jaw for ProPress 4 1.81
76657 3/4″ Standard Jaw for ProPress 4 1/4 1.92
76662 1″ Standard Jaw for ProPress 4 1/2 2.04
76667 1 1/4″ Standard Jaw for ProPress 4 3/4 2.15
76672 1 1/2″ Standard Jaw for ProPress 6 1/2 2.94
76677 2″ Standard Jaw for ProPress 10 4.53
CATALOG NUMBER DESCRIPTION WEIGHT
LB. KG
22653 1/2″ Standard Jaw for PureFlow 4 1.81
22658 5/8″ Standard Jaw for PureFlow 4 1/4 1.92
22663 3/4″ Standard Jaw for PureFlow 4 1/2 2.04
22668 1″ Standard Jaw for PureFlow 4 1/2 2.04
22673 1 1/4″ Standard Jaw for PureFlow 4 3/4 2.15
22678 1 1/2″ Standard Jaw for PureFlow 6 1/2 2.94
35343 2″ Standard Jaw for Pureflow 10 4.53
CATALOG NUMBER DESCRIPTION WEIGHT
LB. KG
22958 1/2” Compact ASTM F 1807 Jaws 2 1/2 1.13
22968 3/4″ Compact ASTM F 1807 Jaws 2 1/2 1.13
22973 1″ Compact ASTM F 1807 Jaws 2 1/2 1.13
22978 1 1/4″ Compact ASTM F 1807 Jaws 2 1/2 1.13
CATALOG NUMBER DESCRIPTION WEIGHT
LB. KG
22958 1/2” Compact ASTM F 1807 Jaws 2 1/2 1.13
22968 3/4″ Compact ASTM F 1807 Jaws 2 1/2 1.13
22973 1″ Compact ASTM F 1807 Jaws 2 1/2 1.13
22978 1 1/4″ Compact ASTM F 1807 Jaws 2 1/2 1.13
CATALOG NUMBER DESCRIPTION WEIGHT
LB. KG
17003 3/8″ Compact Jaw for Pureflow 2 1/2 1.13
17008 1/2” Compact Jaw for Pureflow 2 1/2 1.13
19813 5/8″ Compact Jaw for Pureflow 2 1/2 1.13
17013 ¾” Compact Jaw for Pureflow 2 1/2 1.13
17018 1″ Compact Jaw for Pureflow 2 1/2 1.13
22683 1 1/4″ Compact Jaw for Pureflow 2 1/2 1.13
22688 1 1/2″ Compact Jaw for Pureflow 2 1/2 1.13
CATALOG NUMBER DESCRIPTION WEIGHT
LB. KG
16958 1/2″ Compact Jaw for ProPress 2 1/2 1.13
16963 3/4″ Compact Jaw for ProPress 2 1/2 1.13
16978 1″ Compact Jaw for ProPress 2 1/2 1.13
31228 1 1/4″ Compact Jaw for ProPress 2 1/2 1.13
CATALOG NUMBER DESCRIPTION
55108 RLS Compact Jaw 1/4″
55113 RLS Compact Jaw 5/16″
55118 RLS Compact Jaw 3/8″
55123 RLS Compact Jaw 1/2″
55128 RLS Compact Jaw 5/8″
55133 RLS Compact Jaw 3/4″
55138R RLS Compact Jaw 7/8″
55143 RLS Compact Jaw 1-1/8″
55148 RLS Compact Jaw 1-3/8″

Tài liệu

Catalogue

Hướng Dẫn Sử Dụng

Part List

Thông tin đặt hàng

CATALOG NUMBER DESCRIPTION WEIGHT
LB. KG
72568 3/4″ Mini Jaw for PureFlow 2 1.00
72578 1/2″ Mini Jaw for ProPress 2 1.00
72583 3/4″ Mini Jaw for ProPress 2 1.00
75343 1/2″ Mini Jaw for PureFlow 2 1.00
CATALOG NUMBER DESCRIPTION WEIGHT
LB. KG
76652 1/2″ Standard Jaw for ProPress 4 1.81
76657 3/4″ Standard Jaw for ProPress 4 1/4 1.92
76662 1″ Standard Jaw for ProPress 4 1/2 2.04
76667 1 1/4″ Standard Jaw for ProPress 4 3/4 2.15
76672 1 1/2″ Standard Jaw for ProPress 6 1/2 2.94
76677 2″ Standard Jaw for ProPress 10 4.53
CATALOG NUMBER DESCRIPTION WEIGHT
LB. KG
22653 1/2″ Standard Jaw for PureFlow 4 1.81
22658 5/8″ Standard Jaw for PureFlow 4 1/4 1.92
22663 3/4″ Standard Jaw for PureFlow 4 1/2 2.04
22668 1″ Standard Jaw for PureFlow 4 1/2 2.04
22673 1 1/4″ Standard Jaw for PureFlow 4 3/4 2.15
22678 1 1/2″ Standard Jaw for PureFlow 6 1/2 2.94
35343 2″ Standard Jaw for Pureflow 10 4.53
CATALOG NUMBER DESCRIPTION WEIGHT
LB. KG
22958 1/2” Compact ASTM F 1807 Jaws 2 1/2 1.13
22968 3/4″ Compact ASTM F 1807 Jaws 2 1/2 1.13
22973 1″ Compact ASTM F 1807 Jaws 2 1/2 1.13
22978 1 1/4″ Compact ASTM F 1807 Jaws 2 1/2 1.13
CATALOG NUMBER DESCRIPTION WEIGHT
LB. KG
22958 1/2” Compact ASTM F 1807 Jaws 2 1/2 1.13
22968 3/4″ Compact ASTM F 1807 Jaws 2 1/2 1.13
22973 1″ Compact ASTM F 1807 Jaws 2 1/2 1.13
22978 1 1/4″ Compact ASTM F 1807 Jaws 2 1/2 1.13
CATALOG NUMBER DESCRIPTION WEIGHT
LB. KG
17003 3/8″ Compact Jaw for Pureflow 2 1/2 1.13
17008 1/2” Compact Jaw for Pureflow 2 1/2 1.13
19813 5/8″ Compact Jaw for Pureflow 2 1/2 1.13
17013 ¾” Compact Jaw for Pureflow 2 1/2 1.13
17018 1″ Compact Jaw for Pureflow 2 1/2 1.13
22683 1 1/4″ Compact Jaw for Pureflow 2 1/2 1.13
22688 1 1/2″ Compact Jaw for Pureflow 2 1/2 1.13
CATALOG NUMBER DESCRIPTION WEIGHT
LB. KG
16958 1/2″ Compact Jaw for ProPress 2 1/2 1.13
16963 3/4″ Compact Jaw for ProPress 2 1/2 1.13
16978 1″ Compact Jaw for ProPress 2 1/2 1.13
31228 1 1/4″ Compact Jaw for ProPress 2 1/2 1.13
CATALOG NUMBER DESCRIPTION
55108 RLS Compact Jaw 1/4″
55113 RLS Compact Jaw 5/16″
55118 RLS Compact Jaw 3/8″
55123 RLS Compact Jaw 1/2″
55128 RLS Compact Jaw 5/8″
55133 RLS Compact Jaw 3/4″
55138R RLS Compact Jaw 7/8″
55143 RLS Compact Jaw 1-1/8″
55148 RLS Compact Jaw 1-3/8″

Phụ kiện

Vật tư tiêu hao