Gương kiểm tra Proskit MS-391

Mô tả

Gương kiểm tra Proskit MS-391 có thể xoay, dễ dàng kiểm tra tại khu vực khó có thể tiếp cận.

Tổng chiều dài (mm): 178 đến 505
Tiết diện gương (mm): Φ32
Chất liệu: Thân/Đồng, Gương/Kính