Lọc dùng cho máy EDM Oshitari OMF Series

0

Mô tả

Lọc Oshitari OMF Series siêu lọc, thời gian sử dụng dài.

Lọc sử dụng vật liệu chống ăn mòn.

Khi bắt đầu lọc, độ đục rất nhỏ. Lọc giúp cải thiện độ nhám bề mặt vật liệu chế tạo, giảm phóng điện thứ cấp.

Lọc nước khử ion cho máy cắt dây EDM, áp suất trong.

  • OMF-340FK-VL có thời gian lọc dài.
  • OMF-340FK-X và OMF-450FA dùng cho máy EDM Fanuc.