Máy đóng đai bán tự động (Loại sàn thấp) dây 6 mm StraPack IQ-400LB-6