Máy đóng đai bán tự động (Loại sàn thấp) dây 9mm StraPack IQ-400LB-9