Máy đóng đai bán tự động (Loại sàn cực thấp) StraPack IQ-400LB