Máy đóng đai tự động StraPack Akebono OB-360

Mã: OB360 Danh mục:

Mô tả

Các thông số kỹ thuật băng giấy và băng phim đã được tiêu chuẩn hóa.
Chi phí vận hành có thể được giảm bằng cách hỗ trợ độ dày băng phim là 60μ.
Chúng tôi đã áp dụng một đặc điểm kỹ thuật cung cấp đa năng chia sẻ tần số 50 Hz và 60 Hz.
Sự không đồng đều chất kết dính và cuộn tròn của băng đã được giảm đáng kể.
Bây giờ có thể nhanh chóng đáp ứng với thay đổi băng và kẹt băng.