Tấm “Coco-bio” UES GC-CM50

0

Mã: GC-CM50 Danh mục:

Mô tả

  • Nó là một chất hấp thụ dầu thân thiện với môi trường
  • Nó hấp thụ gần như không có nước và hấp thụ tốt các loại dầu khác nhau.
  • Vì nó có trọng lượng riêng thấp, nó nổi trên mặt nước và hấp phụ dầu trên mặt nước.
  • Các vật liệu cốt lõi của xơ dừa cho độ đàn hồi tấm.
  • Đối với dầu.
  • Bể tách dầu-nước.
  • Đối với các biện pháp đối phó với sự cố tràn dầu trên mặt đất, đường thủy, sông, ao, v.v.
  • Đề xuất cho các ngành công nghiệp sử dụng một lượng lớn dầu.