Tấm hút dầu JOHNAN A-1

0

Mã: A-1 Danh mục:

Mô tả

  • Đây là một bộ hấp thụ dầu có thể được sử dụng như một biện pháp cho “chuẩn bị và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp” của ISO14001.
  • Tổng cộng có 20 loại hấp thụ dầu , vì vậy bạn có thể sử dụng bao nhiêu tùy ý mà không lãng phí.
  • Trọng lượng được giảm bằng cách làm cho container một Pradan.