Van bi ba chiều Asoh BT-1111

0

Mã: BT-1111 Danh mục:

Mô tả

  • Một van ba chiều ngang nhỏ gọn.
  • Màu sắc độc đáo và thiết kế tăng cường thẩm mỹ.
  • 0,98MPa (-10oC đến 80oC) cho nước, không khí và dầu (không bao gồm các bộ phận đông lạnh).
  • Nó là một van để chuyển đổi chất lỏng giữa trái và phải.