Van bi Asoh BD-1100

0

Mã: BD-1100 Danh mục:

Mô tả

  • Hình dạng nhỏ gọn dễ sử dụng 
  • Tình trạng đóng / mở nội bộ có thể được nhìn thấy dễ dàng
  • Đối với nước, không khí và dầu 0,98MPa (80oC -10oC) (không bao gồm các bộ phận đông lạnh).