Van bi Asoh BW-1011

0

Mã: BW-1011 Danh mục:

Mô tả

  • Tình trạng đóng / mở nội bộ có thể được nhìn thấy dễ dàng
  • Tự do thiết lập góc vận hành của tay cầm.
  • 0,98MPa (80oC ~ -10oC) nước, không khí và dầu (không bao gồm các bộ phận đông lạnh)