THÔNG BÁO: Tăng giá thiết bị CATTINI- ITALIA

Kính gửi quý khách hàng của ORE và Cattini, Do ảnh hưởng của dịch bệnh là một trong những tình huống phức tạp mà Cattini lần đầu đối mặt trong suốt hôn 50 năm qua. Từ tháng 1/2021 những tình huống không thể lường trước được đã xảy ra: Chúng tôi tin rằng ai cũng

Xem tiếp....