CROSSMAN chuyển thành GESTAR

GỬI QUÝ ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN,  Năm 2014 tập đoàn Crossman đã thành lập công ty Gestar Tool. Năm 2015 thương hiệu #GESTAR chính thức được đăng ký. Hiện nay, toàn bộ công cụ dụng cụ với tên thương hiệu Crossman đã được đổi thành GESTAR.  Các mã Crossman hãng không còn sản xuất 

Xem tiếp....