TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Nhà Sản Xuất Tốt Nhất

Sản Phẩm Tốt Nhất

Dịch Vụ Tốt Nhất

CÂU CHUYỆN

RIDGID Không chỉ là 100 năm

RIDGID K-400 Dẫn đầu dòng máy thông tắc lò xo

Đào tạo sử dụng RIDGIDK-400 tại nơi khách hàng

StraPack Thiết bị đóng đai chiếm lĩnh toàn cầu

OB-360N Máy đóng đai ứng dụng đa ngành

Hỗ trợ cung cấp phụ kiện thay thế

ORE thăm nhà máy NS Maquinas

DM-100xx-Máy đánh Bavia hiệu suất tốt nhất thế giới

Chuyên gia NS Maqunias sang hướng dẫn vận hành máy đánh bavia