Tuyển dụng

GIA NHẬP MẠNG LƯỚI NHÂN TÀI CỦA CHÚNG TÔI

Dưới đây là những vị trí công ty đang cần tuyển dụng:

Vị trí Ngành nghề Địa điểm Bộ phận Ngày hết hạn

 

Nhân viên kỹ thuật cơ điện Kỹ thuật Hà Nội Kỹ thuật T4/2020
Nhân viên kinh doanh  Kinh doanh Hà Nội Kinh doanh T2/2020
Nhân viên kinh doanh Kinh doanh Hải Phòng Kinh doanh T12/2019
Nhân viên kinh doanh Kinh doanh Vĩnh Phúc Kinh doanh T12/2019
Nhân viên kinh doanh Kinh doanh Đà Nẵng Kinh doanh T12/2019