Máy đóng dai bán tự động (sàn thấp) StraPack IQ-400LB-15.5