Máy đóng dai bán tự động (loại sàn thấp) StraPack IQ-400LA