Máy thông tắc RIDGID K-1500

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Dành cho đường ống thoát nước và cống 2″ đến 8″
Một người có thể dễ dàng làm sạch những vật cản lớn trong nhà hoặc ngoài trời

Mô tả

RIDGID K-1500, K-1500G, K-1500SP,… là dòng máy thông tắc đường ống, cống số 1 thế giới.

Sản phẩm đang được đánh giá số 1 thế giới về giải pháp thông tắc cho nhà hàng, khách sạn, resort, căn hộ, bếp ăn, công ty,…

Các khách hàng tại Việt Nam đang sử dụng như: VINES, HAYATT, SUN, VINSCHOOL, HOIANA, WYNHAM, SHERATON,…

Tại Việt Nam các sản phẩm RIDGID được phân phối trực tiếp bởi Công ty TNHH Quốc tế ORE với các Model vs Cat No.

MACHINE OPTIONS – A FRAME

CATALOG NUMBER MODEL NO. DESCRIPTION VOLTAGE (V) WEIGHT
LB. KG
23692 K-1500A  K-1500A Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose  115  135  61.30 
23702 K-1500A  K-1500A Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose, Plus: Seven Sections 1 1/4″ (32 mm) (C-14) Cable, Total 105 Feet, Two A-8 Cable Carriers, Nine-Piece 1 1/4″ Tool Set  * 115  256  116.10 
23712 K-1500A  K-1500A Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose, Plus: Seven Sections 1 1/4″ (32 mm) (C-11) Cable, Total 105 Feet, Two A-8 Cable Carriers, Nine-Piece 1 1/4″ Tool Set  * 115  256  116.10 
27592 K-1500A  Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose, Plus: Seven Sections 1 1/4″ (32 mm) (C-11) Cable, Total 105 Feet, Two A-8 Cable Carriers, Nine-Piece 1 1/4″ Tool Set  * 220  256  116.10 
27612 K-1500A  Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose  220  135  61.30

MACHINE OPTIONS -B FRAME

CATALOG NUMBER MODEL NO. DESCRIPTION VOLTAGE (V) WEIGHT
LB. KG
23697 K-1500B  K-1500B Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose  115  135  61.3 
23707 K-1500B  K-1500B Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose, Plus: Seven Sections 11/4″ (32 m) (C-14) Cable Total 105′ (32 m), Two A-8 Cable Carriers, Nine-Piece 11/4″ Tool Set  115  256  116.1 
23717 K-1500B  K-1500B Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose, Plus: Seven Sections 11/4″ (32 m)(C-11) Cable, Total 105′ (32 m), Two A-8 Cable Carriers, Nine-Piece 11/4″ Tool Set  115  256  116.1 
27597 K-1500B  Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose, Plus: Seven Sections 11/4″ (32 m) (C-11) Cable, Total 105′ (32 m), Two A-8 Cable Carriers, Nine-Piece 11/4″ Tool Set  220  256  116.1 
27617 K-1500B  Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose  220  135  61.3 
27637 K-1500B  Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose, Plus: Seven Sections 11/4″ (32 mm) (C-11) Cable, Total 105′ (32 m), Two A-8 Cable Carriers, Nine-Piece 11/4″ Tool Set  220  256  116.1 
33922 K-1500B Special Kit  Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, Rear Guide Hose, four Sections 11/4″ (32mm) (C11) Cable, Total 60′ (18m), one A-8 Cable Carrier, T-3 funnel auger, T-50-1 shark tooth cutter and hex key.  220  210  95.0

MACHINE OPTIONS – A FRAME

CATALOG NUMBER MODEL NO. DESCRIPTION VOLTAGE (V) WEIGHT
LB. KG
46837 K-1500SPA  K-1500SP-A 120V Machine with A-1 Operator’s Mitt and A-12 Pin Key, Plus: A-34-12 Rear Guide Hose  115  150  68 
46902 K-1500SPA  K-1500SP-A 120V Machine with A-1 Operator’s Mitt and A-12 Pin Key, Plus: A-34-12 Rear Guide Hose, A-34-12 Rear Guide Hose, 150′ (45.7), Ten Sections of C-11, 1 1/4″ (32 mm)Cable, Three A-8 Cable Carriers, A-3 Tool Box, Eight-Piece 1 1/4″ (32 mm) Tool Package  115  326  148 
91032 K-1500SPA  120V Machine with A-1 Operator’s Mitt and A-12 Pin Key, Plus: A-34-12 Rear Guide Hose & C-14 Three Carrier Cable Combination Kit  115  317  144 
45307 K-1500A SE  Machine with A-1 RIDIGD Drain Cleaning Mitt, A-12 Pin Key, and A-34-12 Rear Guide Hose, Plus SE Tool Kit (see below).  115  254  115 
45317 K-1500SP-A  Machine with A-1 RIDIGD Drain Cleaning Mitt, A-12 Pin Key, and A-34-12 Rear Guide Hose, Plus SE Tool Kit (see below).  230  254  120 
45312R K-1500A Only  Machine with A-1 RIDIGD Drain Cleaning Mitt, A-12 Pin Key, and A 34-12 Rear Guide Hose  230  132  – 

MACHINE OPTIONS -B FRAME

CATALOG NUMBER MODEL NO. DESCRIPTION VOLTAGE (V) WEIGHT
LB. KG
43507 K-1500SP K-1500SP-B 120V-60Hz Machine with A-1 Operator’s Mitt and A-12 Pin Key, Plus: A-34-12 Rear Guide Hose 115 141 64
46907 K-1500SP K-1500SP-B 120V-60Hz Machine with A-1 Operator’s Mitt and A-12 Pin Key, Plus: A-34-12 Rear Guide Hose, A-34-12 Rear Guide Hose, 150′ (45.7m), Ten Sections of C-11, 1 1/4″ (32 mm) Cable, Three A-8 Cable Carriers, A-3 Tool Box, Eight-Piece 1 1/4″ (32 mm) Tool Package 115 317 144
91027 K-1500SPB K-1500SP-B 120V-60Hz Machine with A-1 RIDGID Drain Cleaning Mitt and A-12 Pin Key Plus : – A-34-12 Rear Guide Hose – C-14 Three Carrier Cable Combination Kit 115 297 135
43512 K-1500SP-B 240V-50Hz Machine with A-1 Operator’s Mitt and A-12 Pin Key, Plus: A-34-12 Rear Guide Hose 230 141 64

Tài liệu

Catalogue

Hướng Dẫn Sử Dụng

Part List

Thông tin đặt hàng

MACHINE OPTIONS – A FRAME

CATALOG NUMBER MODEL NO. DESCRIPTION VOLTAGE (V) WEIGHT
LB. KG
23692 K-1500A  K-1500A Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose  115  135  61.30 
23702 K-1500A  K-1500A Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose, Plus: Seven Sections 1 1/4″ (32 mm) (C-14) Cable, Total 105 Feet, Two A-8 Cable Carriers, Nine-Piece 1 1/4″ Tool Set  * 115  256  116.10 
23712 K-1500A  K-1500A Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose, Plus: Seven Sections 1 1/4″ (32 mm) (C-11) Cable, Total 105 Feet, Two A-8 Cable Carriers, Nine-Piece 1 1/4″ Tool Set  * 115  256  116.10 
27592 K-1500A  Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose, Plus: Seven Sections 1 1/4″ (32 mm) (C-11) Cable, Total 105 Feet, Two A-8 Cable Carriers, Nine-Piece 1 1/4″ Tool Set  * 220  256  116.10 
27612 K-1500A  Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose  220  135  61.30

MACHINE OPTIONS -B FRAME

CATALOG NUMBER MODEL NO. DESCRIPTION VOLTAGE (V) WEIGHT
LB. KG
23697 K-1500B  K-1500B Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose  115  135  61.3 
23707 K-1500B  K-1500B Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose, Plus: Seven Sections 11/4″ (32 m) (C-14) Cable Total 105′ (32 m), Two A-8 Cable Carriers, Nine-Piece 11/4″ Tool Set  115  256  116.1 
23717 K-1500B  K-1500B Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose, Plus: Seven Sections 11/4″ (32 m)(C-11) Cable, Total 105′ (32 m), Two A-8 Cable Carriers, Nine-Piece 11/4″ Tool Set  115  256  116.1 
27597 K-1500B  Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose, Plus: Seven Sections 11/4″ (32 m) (C-11) Cable, Total 105′ (32 m), Two A-8 Cable Carriers, Nine-Piece 11/4″ Tool Set  220  256  116.1 
27617 K-1500B  Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose  220  135  61.3 
27637 K-1500B  Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, and Rear Guide Hose, Plus: Seven Sections 11/4″ (32 mm) (C-11) Cable, Total 105′ (32 m), Two A-8 Cable Carriers, Nine-Piece 11/4″ Tool Set  220  256  116.1 
33922 K-1500B Special Kit  Machine with A-1 Mitt, A-12 Pin Key, Rear Guide Hose, four Sections 11/4″ (32mm) (C11) Cable, Total 60′ (18m), one A-8 Cable Carrier, T-3 funnel auger, T-50-1 shark tooth cutter and hex key.  220  210  95.0

MACHINE OPTIONS – A FRAME

CATALOG NUMBER MODEL NO. DESCRIPTION VOLTAGE (V) WEIGHT
LB. KG
46837 K-1500SPA  K-1500SP-A 120V Machine with A-1 Operator’s Mitt and A-12 Pin Key, Plus: A-34-12 Rear Guide Hose  115  150  68 
46902 K-1500SPA  K-1500SP-A 120V Machine with A-1 Operator’s Mitt and A-12 Pin Key, Plus: A-34-12 Rear Guide Hose, A-34-12 Rear Guide Hose, 150′ (45.7), Ten Sections of C-11, 1 1/4″ (32 mm)Cable, Three A-8 Cable Carriers, A-3 Tool Box, Eight-Piece 1 1/4″ (32 mm) Tool Package  115  326  148 
91032 K-1500SPA  120V Machine with A-1 Operator’s Mitt and A-12 Pin Key, Plus: A-34-12 Rear Guide Hose & C-14 Three Carrier Cable Combination Kit  115  317  144 
45307 K-1500A SE  Machine with A-1 RIDIGD Drain Cleaning Mitt, A-12 Pin Key, and A-34-12 Rear Guide Hose, Plus SE Tool Kit (see below).  115  254  115 
45317 K-1500SP-A  Machine with A-1 RIDIGD Drain Cleaning Mitt, A-12 Pin Key, and A-34-12 Rear Guide Hose, Plus SE Tool Kit (see below).  230  254  120 
45312R K-1500A Only  Machine with A-1 RIDIGD Drain Cleaning Mitt, A-12 Pin Key, and A 34-12 Rear Guide Hose  230  132  – 

MACHINE OPTIONS -B FRAME

CATALOG NUMBER MODEL NO. DESCRIPTION VOLTAGE (V) WEIGHT
LB. KG
43507 K-1500SP K-1500SP-B 120V-60Hz Machine with A-1 Operator’s Mitt and A-12 Pin Key, Plus: A-34-12 Rear Guide Hose 115 141 64
46907 K-1500SP K-1500SP-B 120V-60Hz Machine with A-1 Operator’s Mitt and A-12 Pin Key, Plus: A-34-12 Rear Guide Hose, A-34-12 Rear Guide Hose, 150′ (45.7m), Ten Sections of C-11, 1 1/4″ (32 mm) Cable, Three A-8 Cable Carriers, A-3 Tool Box, Eight-Piece 1 1/4″ (32 mm) Tool Package 115 317 144
91027 K-1500SPB K-1500SP-B 120V-60Hz Machine with A-1 RIDGID Drain Cleaning Mitt and A-12 Pin Key Plus : – A-34-12 Rear Guide Hose – C-14 Three Carrier Cable Combination Kit 115 297 135
43512 K-1500SP-B 240V-50Hz Machine with A-1 Operator’s Mitt and A-12 Pin Key, Plus: A-34-12 Rear Guide Hose 230 141 64

Phụ kiện

Vật tư tiêu hao